ท่องเที่ยวนอกประเทศ : ข้อดีและข้อเสียในมุมมองส่วนตัวและภาพรวม

เที่ยวต่างประเทศ
เที่ยวต่างประเทศ

          ในปัจจุบันการธุรกิจการท่องเที่ยว นับเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่โลกมีการติดต่อคมนาคมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มากยิ่งขึ้นด้วย เช่น เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลให้พาหนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน รถไฟ รวมไปถึงรถยนต์ มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น

          การพัฒนาขึ้นของพาหนะต่างๆ ได้นำมาซึ่งการก้าวผ่านข้ามพรมแดนเพื่อที่จะได้ไปท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆที่แตกต่างจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความกระจายใคร่รู้ในความแตกต่างของมนุษย์บนโลกใบนี้ และคงไม่มีวิธีไหนดีที่สุดเท่ากับการได้ไปเห็นสิ่งนั้นด้วยตาของตนเอง ดังที่มีสำนวนไทยอธิบายไว้ว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น”

          ผลที่ตามมา คือ ธุรกิจการบินและการคมนาคมระหว่างประเทศในปัจจุบันกำลังเติบโตขึ้นทุกวัน ซึ่งในวันนี้เราจะมาชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยวนอกประเทศกันว่าเราและสังคมจะได้จะเสียอะไรไปบ้าง

  1. เปิดหูเปิดตาในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้จากการไปเที่ยวในลักษณะนี้คือการเดินสำรวจได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ในพื้นที่ห่างไกลจากวัฒนธรรมที่เราอยู่ ยกตัวอย่างเช่น เราไปเที่ยวอังกฤษทั้งที่เรามีถิ่นกำเนิดและอยู่อาศัยในประเทศแถบเอเชีย มันก็คงแน่นอนว่าเราจะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม วิถีชีวิตเป็นแน่ อันจะเป็นประสบการณ์และคลังความรู้ด้านต่างๆให้กับเราได้ในอนาคต สำคัญสำหรับการพัฒนาความรู้ องค์ความคิดในอนาคตเช่นกัน  
  2. เงินไหลออกจากประเทศ แต่หากมองในภาพสังคมมวลรวมแล้ว การท่องเที่ยวต่างประเทศในปริมาณมากนั้นก็ส่งผลให้เม็ดเงินที่สร้างขึ้นประเทศของเรานั้น ไหลออกไปหมุนเวียนอยู่ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ซ้ำยังส่งผลให้กระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นตกต่ำลงด้วย เนื่องจากเรามองไม่เห็นถึงคุณค่าด้านการท่องเที่ยวในประเทศของตนเอง

ทางแก้ไขที่อาจจะได้ผล คือ การรู้จักความพอดี แม้ว่าจะมีความต้องการที่จะออกไปท่องเที่ยวในโลกภายนอกมากขนาดไหนก็ตาม แต่การกลับมาท่องเที่ยวในประเทศบ้าง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะจะส่งผลให้คุณค่าทางการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น รายได้ที่หมุนเวียนภายในประเทศก็จะมีมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศไปในตัว เมื่อทำในปริมาณที่มากพอ ผู้คนก็จะเห็นค่ามากยิ่งขึ้น และจะหันกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศของเรามากยิ่งขึ้นตาม ซ้ำยังจะเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในบ้านเรา ให้คนต่างชาติได้เห็นคุณค่า มิแน่ ในอนาคตพวกชาวต่างชาติอาจจะต้องกลับมาเที่ยวบ้านเรามากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ ดังนั้น ท่องเที่ยวต่างประเทศได้แต่ควรหันกลับมาสร้างมูลค่าในประเทศกลับคืนด้วย อย่าลืมหันกลับมาเที่ยวไทยกันนะครับ

Related Post