สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการลงประกาศรับสมัครงาน

ลงประกาศรับสมัครงาน
ลงประกาศรับสมัครงาน

ปัญหาในการลงประกาศรับสมัครงานที่พบเจอได้บ่อยก็คือลงประกาศไปแล้ว แต่ว่าไม่มีคนเข้ามาสนใจ ไม่มใครเข้ามาสมัครเลย แม้ว่าจะลงประกาศไปนานเท่าไหร่ก็ตาม หรือใช้หลายๆ ช่องทางเข้ามาช่วยแล้วก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า การทำประกาศที่ไม่น่าสนใจ และไม่ตอบโจทย์ของผู้อ่านนั่นเอง  

ฉะนั้นในการทำประกาศเพื่อหาบุคลากรเข้ามาร่วมงาน ผู้ที่จะทำประกาศควรเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำประกาศก่อน ว่ามีเคล็ดลับอย่างไรในการทำประกาศ เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความสนใจและส่งใบสมัครมามากขึ้น และเราก็ได้รวบรวมข้อมูลในส่วนนี้มาไว้ให้แล้ว มาดูว่ามีอะไรบ้าง 

เคล็ดลับการทำประกาศให้น่าสนใจ 

1.ข้อมูลต้องเป็นจริง 

การประกาศที่ดีต้องเป็นความจริง หรือมีความจริงใจกับผู้สมัคร ไม่ใช่หาข้อมูลหรือคำสวยหรูมาชักชวนให้ผู้สมัครเข้ามาร่วมงาน แต่ว่าพอเข้ามาทำงานจริงกลับไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่ประกาศเอาไว้ เรียกว่าไม่ได้มีความซื้อสัตย์กับผู้สมัครนั้นเอง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จะสร้างผลเสียให้กับองค์กรในระยะยาวได้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 

2.เลือกใช้คำให้เป็น 

การเลือกใช้คำก็เป็นตัวตัดสินได้เช่นกันว่าผู้สมัครจะตัดสินใจส่งใบสมัครหรือไม่ ในการเลือกใช้คำแนะนำว่าควรใช้คำที่เป็นคำทางการ ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ตรงกัน ไม่ใช่ไปใช้คำที่เป็นศัพท์เทคนิค หรือเป็นคำเฉพาะ เนื่องจากผู้สมัครจะไม่เข้าใจนั่นเอง  ซึ่งเป็นคำที่อ่านแล้วสร้างความสนใจให้ผู้อ่านอยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วย 

3.ตำแหน่งและรายละเอียด 

ตำแหน่งที่ต้องการเป็นสิ่งต้องมาด้วยอยู่แล้ว แต่สิ่งที่มักจะพลาดกันก็คือรายละเอียดของตำแหน่ง เพราะเมื่อรายละเอียดไม่ชัดเจน ผู้สมัครก็อาจจะไม่สนใจเกี่ยวกับตำแหน่งนั้น เช่น ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์อย่างเดียว หรือต้องการนักศึกษาจบใหม่ เป็นต้น โดยรายละเอียดเหล่านี้ควรบรรยายเอาไว้คร่าวๆ ให้ผู้สมัครได้รู้ จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าปหาข้อมูลเพิ่มเติม 

4.ข้อดีของการทำงานกับองค์กร 

การบอกจุดเด่นขององค์กร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครเกิดความสนใจเช่นกัน ดังนั้นในการลงประกาศควรบอกเกี่ยวข้อดีขององค์กรลงในลงประกาศรับสมัครงานด้วย เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเมติมในการตัดสินใจของผู้สมัคร เช่น สวัสดิการที่จะได้เมื่อมาร่วมงานในองค์กร โบนัสพิเศษ เป็นต้น 

5.ระบุเงินเดอน 

การระบุเงินเดือนเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการทำประกาศสมัครงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดลึกก็ได้ เพียงแค่บอกเป็นช่วงเงินเดือนว่าทำงานในตำแหน่งนี้ จะได้เงินเดือนสตาร์ที่เท่าไหร่ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องบอกให้ชัดเจน 

6.การหาข้อมูลเพิ่มเติม 

บางทีผู้สมัครบางท่านก็ต้องการอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ฉะนั้นในการลงประกาศควรบอกช่องทางในการติดต่อ หรือช่องทางในการหาข้อมูลเพิ่มเติมลงไปด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าไปหาข้อมูล ไม่ใช่ให้ผู้สมัครไปหาเอง แบบนั้นจะเป็นการสร้างความลำบากให้กับผู้สมัครได้ 

ทั้งหมดนี้คือแนวทางที่จะทำให้การลงประกาศรับสมัครงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นหากองค์กรใดที่ต้องการอยากให้ผู้สมัครสนใจในประกาศการรับสมัครงาน แนะนำว่าให้ใช้วิธีที่บอกไปข้างต้นเป็นตัวช่วย และท่านจะเห็นผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมแน่นอน 

Related Post